Kas yra BIMLINK?

Tai statybos pramonės dalyviams skirti teminiai renginiai ir informacija, kurių misija – prisidėti prie BIM* progreso Lietuvoje skatinimo. Įgyvendinti projektai:

Skaitmeninei statybai aktualias temas apžvelgiantis tinklaraštis „BIMLINK“

Konferencija „BIMLINK“
Jungtinis BIMLINK“ stendas
Youtube kanalas BIMLINKtv“
APIE KONFERENCIJĄ „BIMLINK“

BIMLINK“ – tai metinė BIM lyderystės konferencija, skirta skatinti skaitmeninės statybos plėtrą, praplėsti žmonių akiratį, suteikti jiems BIM žinių ir motyvaciją dirbti efektyviai, kad pasiektų geriausių projektų įgyvendinimo rezultatų. Konferencijos tikslas – skleisti praktinę Lietuvos įmonių BIM patirtį.

2015 m. gruodžio 15 d. įvyko 1-oji praktinė skaitmeninės statybos konferencija „BIMLINK 2015“. Renginyje dalyvavę projektuotojai, NT vystytojai, projektų vadovai ir statybos įmonių atstovai gilinosi į statinio informacinio modeliavimo (BIM Model / Modeling / Management), inovacijų ir kūrybiškumo temas.

BIMLINK 2015
STATISTIKA:
 • 10 pranešimų ir 400+ min. BIM turinio
 • BIM dirbtuvės + 4 BIM ekspertų konsultacijos
 • 4 viešos diskusijos
 • 7 įmonių BIM projektų patirtys
 • 12 pranešėjų
 • > 220 dalyvių

1-oji „BIMLINK“ konferencija sulaukė didelio pasisekimo, todėl renginys išlaikė tęstinumą. 2018-ųjų pabaigoje įvyko 2-oji konferencija „BIMLINK“, kurioje visi statybų pramonės atstovai, besidomintys BIM darbo principais, galėjo pagilinti žinias apie BIM, BAM, BOOM, BREEAM ir kt.

BIMLINK 2018
STATISTIKA:
 • 14 pranešimų ir 400+ min. BIM turinio
 • 2 viešos diskusijos
 • 2 įmonių BIM projektų patirtys
 • 6 BIM ekspertai
 • 14 pranešėjų
 • 12 diskusijų dalyvių
 • > 250 dalyvių

2019-ųjų lapkričio 14 d. visi statybų pramonės atstovai vėl buvo kviečiami susirinkti konferencijoje „BIMLINK 2019“, kurioje dalintasi žiniomis apie statybos projektų kūrimo ir valdymo efektyvumo didinimą žvelgiant per visas BIM dimensijas – nuo 3D iki 7D ir daugiau.

BIMLINK 2019
STATISTIKA:
 • 19 pranešimų ir 450+ min. BIM turinio
 • 2 viešos diskusijos + 8 diskusijų dalyviai
 • 2 įmonių BIM projektų patirtys
 • 8 BIM ekspertai
 • 20 pranešėjų
 • > 300 dalyvių

 

Kodėl BIMLINK?

*BIM (angl. Building Information Modeling arba statinio informacinis modeliavimas) – tai revoliucinis pastato ar infrastruktūros objekto skaitmeninio projektavimo procesas, kurio metu kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo etapais, nuo pirminės projekto koncepcijos iki jo nugriovimo.

LINK reikšmė dvejopa:
• būsimoms ar pradedančioms taikyti BIM įmonėms – tai KRYPTIS;
• įmonėms, jau taikančioms BIM, – tai RYŠIAI bei sąsajos su kitais BIM specialistais, t.y. networkingo (ryšių kūrimo) erdvė, kurioje vyksta keitimasis kontaktais, patirtimi bei prisidėjimas skaitmeninės statybos raidos bei statybų industrijos progreso Lietuvoje.

Kuriant BIM projektus be atitinkamų žinių galima daug kur suklysti, tad skatiname dalintis praktine patirtimi įgytomis žiniomis, kad Jums netektų mokytis iš savo klaidų. Tik dirbdami kartu galime sukurti geresnę Lietuvos statybų pramonę!

Kam skirta?

 

SKAITMENINĖ STATYBA ir jos progresas – kodėl tai svarbu?

Skaitmeninė statyba – tai jungtinė Lietuvos verslo, mokslo ir vyriausybės iniciatyva, kurios pastangomis Lietuvoje plėtojama vieninga skaitmeninių statybos modelių kūrimo infrastruktūra, kuri bus integruojama į atitinkamus tarptautinius tinklus siekiant, kad visa statybos projektuose naudojama informacija visame statinio gyvavimo cikle, nuo idėjos iki nugriovimo, būtų kuriama sistemingai, nedubliuojant veiklų, kiekviename statybos etape tik ją papildant ar keičiant centralizuotoje duomenų bazėje, turinčioje ryšių su įvairiomis su statybos objektu susijusiomis duomenų bazėmis. (Šaltinis: www.skaitmeninestatyba.lt)
Skaitmeninės statybos progresas yra visų statybų sektoriaus dalyvių atsakomybė.

Skaitmeninės statybos nauda:

NT vystytojams, viešųjų pirkimų subjektams, privatiems užsakovams – net apie 30 proc. mažesnė statybos projekto kaina;
Statytojams – tikslesnės sąmatos, mažesnė savikaina, aiškesnis resursų valdymas, didesnis konkurencingumas ir pelningumas, galimybė dalyvauti tarptautiniuose statybos projektuose;
Projektuotojams – greitesnis projektavimas, mažiau laiko sąnaudų, klaidų, daugiau pelno, galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
LR Vyriausybei – didesnis viešųjų pirkimų skaidrumas, tikslumas, aiškesnis vertinimas, mažesnės viešųjų pirkimų išlaidos, daugiau darbo vietų.
Lietuvos statybos skaitmeninimo proceso koordinavimu užsiima viešoji įstaiga „Skaitmeninė statyba“.

2015 rugsėjo 29 d. Vyriausybė pritarė Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimui, taigi buvo įjungta žalia šviesa BIM metodologijos taikymui Lietuvoje. Nuo 2016 m. įsigaliojo viešuosius pirkimus reglamentuojanti ES direktyva, rekomenduojanti statybos paslaugas pirkti pasitelkiant BIM aplinką, o nuo 2020 metų liepos 1 dienos Lietuvoje bus privaloma taikyti BIM projektuojant ir statant visus didelės vertės viešojo sektoriaus statinius. Tad verta ruoštis, mokytis ir tobulėti – BIM žinių niekada nebus per daug.

Laukiame Jūsų „BIMLINK“ renginiuose!

Su pagarba visiems Lietuvos statybų pramonės dalyviams ir VšĮ „Skaitmeninė Statyba“ entuziastams,
BIMLINK“ idėjos autorė – UAB „AGACAD“

Vardan skaitmeninės statybos sėkmės!

Įmonė „AGACAD“ nuo 2012 m. aktyviai prisideda prie VšĮ „Skaitmeninė statyba“ tikslų įgyvendinimo ir padeda žengti skaitmeninės statybos įgyvendinimo žingsnius Lietuvoje.