INTEGRUOTI IR PRAKTIKOJE PATIKRINTI SPRENDIMAI

Sistela-BIMLINK RESTA

Sąmatos vieta informaciniame statinio modelyje

BIMLINK stende – naujausia informacija sąmatininkams, statybų biudžeto planuotojams, turto vertintojams. Čia sužinosite, kokia yra sąmatų vieta informaciniame statinio modelyje, kokie informacinių duomenų mainų privalumai, galimybės bei perspektyvos. UAB „Sistela“ atstovai demonstruos BIM procesui pritaikytą sąmatų skaičiavimo programą, kuri užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo bei sąmatos sudarymo funkcionalumą pagal LR aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus ir rekomendacijas, projektų sprendinių, statybos produktų specifiką bei rinkos ypatumus.

UAB „Sistela“ yra atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekspertizės darbus statiniams, įrašytiems į valstybės investicijų programą. Pagrindinė įmonės veikla:

  • Sistelastatybos darbų sąnaudų normavimas,
  • statybos darbų kainų apskaičiavimai,
  • kompiuterinių programų statybinių sąmatų sudarymui rengimas bei diegimas,
  • statytojų ir projektuotojų aprūpinimas informacine normatyvine medžiaga statybos kainodaros, investicijų planavimo, nekilnojamojo turto statybinės vertės vertinimo, gyvenamųjų pastatų administravimo bei priežiūros klausimais.

„Sistela“ informacinių duomenų bazė apima daugelio metų statybinių medžiagų, mechanizmų, darbo jėgos kainų statistiką, todėl ji leidžia operatyviai atlikti įvairių laikotarpių palyginamuosius skaičiavimus, analizuoti kainų dinamiką, vertinti ir prognozuoti statybos kainų pokyčius kintant statybos resursų kainoms, parengti sąmatinę dokumentaciją ir pagrįstus pasiūlymus statybos darbų pirkimams.

BIMLINK stende galėsite išsamiai susipažinti su visomis UAB „Sistela“ paslaugomis, leidiniais, NT projektų vertinimo ir sąmatų skaičiavimo programų galimybėmis.

Laukiame Jūsų!

SISTELA web paslaugos-programos